Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

Hükümlünün lehine olan değişikliklerin infaz mahkemesince her zaman nazara alınabileceği

T.C.
Yargıtay 16.Ceza Dairesi 

Esas No:2015/4302
Karar No:2015/4017 


Suç : Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Silahlı terör örgütünün propagandasını yapma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Hükümden sonra yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik 3713 sayılı Kanunun 7/son maddesi gereğince; örgüte üye olmamakla birlikte örgütün propagandasını yapmak suçunu işleyenler hakkında, 5237 sayılı TCK'nın 220/6. maddesinde tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilemeyeceği düzenlenmiş ise de, bu hususun infaz aşamasında dikkate alınarak TCK'nın 7/2. maddesi gereğince lehe yasa hükümlerinin uygulanması ve infazı nedeniyle 5275 sayılı Kanunun 98 ve müteakip maddeleri gereğince infaz mahkemesinden her zaman karar alınması mümkün olup,
Hükmün 1412 sayılı CMUK'nın 310. maddesinde öngörülen yasal süreden sonra temyiz edilmesi nedeniyle, temyiz isteminin CMUK'nın 317. maddesi gereğince REDDİNE, 17.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Copyright © 2015
Sezgin Hukuk Bürosu - OSMANİYE


İletişim Bilgileri

Adres :
Adnan Menderes Mahallesi 19538 Sokak No:12 Çınar İş Merkezi Kat:3 D:7 Osmaniye


Telefon:
0328 825 55 25 - 0850 207 40 35 


Faks:
0328 825 75 55 


E-Posta:
info@sezginhukukburosu.com

hhuseyinsezgin@gmail.com