Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısı; Markalaşma ve Kurumsallaşma

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısı; Markalaşma ve Kurumsallaşma

İşletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu gerçeğinden hareketle KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında yaklaşık 55 Milyon TL’lik bir bütçe ile KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma konularında hazırlayacakları projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Hibe Bütçesi: 55.000.000 TL
Başvuru Sahipleri: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler
Son Başvuru Tarihi: 30/11/2015