Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

Av. Katibi,Supervisor - Erhan Kılıç

2008 Yılında büromuz ekibine katılan Erhan Kılıç büromuzun icra departmanı ile ilgili aşağıdaki belirtilen bütün işlemleri yapmaktadır.

-Hazırlanan icra dosyalarını teslim etmek,
-İcra dosyalarını açmak,
-İcra dosyasının açılması için gerekli olan evrak, veri ve dokümanların hazırlanmasını sağlamak,
-Açılan icra dosyalarını takip etmek,
-İcra dosyaları için belirlenen zaman aşımını takip edip, işlem yapılmasını sağlamak,
-İcra dosyası ile ilgili ipotek takibi, satış günleri takibi, haciz işlemleri, görüşmeler ve yakalatma emri gibi işlemleri yapmak,
-Dava dosyalarını açmak.