Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

Gayrimenkül Hukuku

Sezgin Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize gayrimenkul sektöründe kiralama, satım, finansal kiralama, satın alma vs. konularındaki bütün prosedür işlemlerinde ve konuyla ilişkili görüşmeler de dahil olarak, temsil hizmeti sunulmaktadır. Bu açıdan ulusal ve uluslararası sahada bir çok müvekkile sahip bulunuyoruz.

Sunulabilecek iş ve hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

Arsa, Arazi Tapu Tescil İşlemleri,
Finansal Kiralama Sözleşmeleri,
Değerleme (Durum Tespit) Çalışmaları,
Satın Alma, Satım Sözleşmeleri,
Gayrimenkulün tüm düzenlemelere göre tetkiki,
Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi,
Yeni gelişen düzenlemeleri yakınen takip ve müvekkilin bilgilendirilmesi.