Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

İş Hukuku

İş hukuku alanında etraflıca destekte bulunmayı da teklif ediyoruz. Şirketlere bireysel ya da toplu olarak tavsiyelerde bulunup onları bu yönde temsil etmekteyiz.

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

İş sözleşmeleri taslaklarini hazirlamak ve müzakerelerde bulunmak,
İş sözleşmesindeki İşten çıkarma ve fesih sebepleri,
İş kazaları veya hastalıklar,
Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,
Karşılaşılabilecek diğer meseleler.