Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

Taşımacılık Hukuku

Şirketimiz ayrıca taşımacılık hukuku alanlarında hukuki destekte bulunmaktadır.

Uluslararası Taşımacılık,
Karayolu, demiryolu, havayolu, deniz taşımacılığı,
Kartel ve tipik taşımacılık,
Karayolu ile Yük Taşıması Hakkında Konvansiyon Uyuşmazlıkları,
Kargo taşıması esnasında meydana gelen zararlar ve sözleşmeye dayanan hak iddiaları, ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi zararlar ile gecikmeden kaynaklanan muayyen sonuçları,