Daha fazla bilgi için
0328 825 55 25

Ticari Sözleşmeler

Sezgin Huluk Bürosu sözleşmenin müzakere, taslak ve sonuç metni aşamasında gerekli tavsiyeleri sunmaktadır.

Bahsi geçen sözleşmeler şu yöndedir;

Ortaklık sözleşmeleri,
Paylaştırma ( Dağıtım ) sözleşmeleri,
Ortak teşebbüsleri
Bayilik sözleşmeleri
Satım sözleşmeleri,
Aktif mübaayası ( Satın alma) Sözleşmeleri,
Acentelik sözleşmeleri,
İnşaat sözleşmeleri,
Ariyet sözleşmeleri,
Lisans sözleşmeleri,
Sigorta sözleşmeleri,
İş sözleşmeleri,
Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
Eşya nakliye kontratları